Pearson Edexcel Center
Picture Not Available!

IGCSE skúšky

Študenti prvého a druhého ročníka gymnázia sa vzdelávajú podľa kurikula medzinárodného programu IGCSE. GALILEO SCHOOL je vzdelávacím a skúškovým centrom Pearson, renomovanej vzdelávacej spoločnosti, ktorej certifikáty sú uznávané na celom svete. Študenti sa pripravujú na tieto skúšky v predmetoch: Biology, Business, Chemistry, Computer Science, English as a Second Language, French Language, Geography, German Language, History, Mathematics, Further Pure Mathematics, Physics a Spanish Language.

Moderné kurikulum IGCSE prepája vedomosti s rozvojom zručností pre 21.storočie. Študenti majú možnosť aplikovať kritické myslenie, riešiť problematické úlohy a napredovať k samostatnosti pri učení sa.


Všetky skúšky sa konajú na pôde školy a sú hodnotené na stupnici od 1 po 9 externými hodnotiteľmi v Anglicku.


Výber predmetov na skúšky IGCSE je predmetom konzultácií a spolupráce žiaka, učiteľov, rodičov a poradcu pre univerzitné štúdium. Certifikáty skúšok IGCSE sú dôležitou súčasťou portfólia študentov pri prijímaní na univerzitné štúdium v zahraničí.


Pre viac informácií prosím kontaktujte školkého administrátora emailom na exams.officer@gsedu.sk

Picture Not Available!

Skúšky International A level

Študenti tretieho a štvrtého ročníka gymnázia sa vzdelávajú podľa kurikula medzinárodného programu International A level (IAL). GALILEO SCHOOL je vzdelávacím a skúškovým centrom Pearson, renomovanej vzdelávacej spoločnosti, ktorej certifikáty sú uznávané na celom svete. Študenti sa pripravujú na tieto skúšky v predmetoch: Biology, Business, Chemistry, French Language, German Language, History, Mathematics, Further Mathematics, Physics a Spanish Language.

Certifikáty A level skúšok sú anglickou maturitnou skúškou, ukončujúcou stredoškolské vzdelanie v Anglicku. Certifikáty A level sú vstupnou bránou na najlepšie univerzity na celom svete. Program štúdia je rozdelený na dva roky, na konci prvého sa konajú skúšky International Advanced Subsidary – IAS, an konci druhého roka štúdia potom International Advanced level skúšky, niekedy označované ako IAL.


Všetky skúšky sa konajú na pôde školy a sú hodnotené na stupnici od A/A* po E externými hodnotiteľmi v Anglicku.


Dobré výsledky skúšok A level zabezpečili úspešné prijatie na univerzity po celom svete a dali predpoklad na úspešné zvládnutie štúdia na zahraničných univerzitách.


Výber predmetov na skúšky IAL je predmetom konzultácií a spolupráce žiaka, učiteľov, rodičov a poradcu pre univerzitné štúdium. Certifikáty skúšok IAL sú dôležitou súčasťou portfólia študentov pri prijímaní na univerzitné štúdium v zahraničí.


Pre viac informácií prosím kontaktujte školkého administrátora emailom na exams.officer@gsedu.sk

Picture Not Available!

Externí záujemci o skúšky IGCSE/A level

GALILEO SCHOOL je vzdelávacím a skúškovým centrom Pearson, renomovanej vzdelávacej spoločnosti, ktorej certifikáty sú uznávané na celom svete. Externí záujemci sa môžu prihlásiť na skúšky IGCSE ako aj International A level.

Predmety z ktorých môžu externí kandidáti vykonať skúšky IGCSE sú nasledovné: Biology, Business, Chemistry, Computer Science, English as a Second Language, French, Geography, German, History, Mathematics, Further Pure Mathematics, Physics and Spanish.


Predmety z ktorých môžu externí kanddáti vykonať skúšky International A level sú nasledovné: Biology, Business, Chemistry, Economics, French, German, History, Mathematics, Further Mathematics, Physics, Psychology and Spanish.


V prípade záujmu o vykonanie skúšky, alebo v prípade otázok, prosím kontaktujte školkého administrátora emailom na exams.officer@gsedu.sk