Basic information
Program
 
Dieťa / Child
Meno a priezvisko / First name and last name:
Dátum narodenia / Date of birth:
Znalosť anglického jazyka / English language ability:
Alergie / Allergies:
Záujmy dieťaťa / Child's interests:

Termín letnej školy / Summer school dates
1-4 Júl / July
8-12 Júl / July
15-19 Júl / July
22-26 Júl / July
29 Júl / July - 2 August
5-9 August
12-16 August
19-23 August

Adresa / Address
Ulica a číslo domu / Street name and the house number:
PSČ a mesto / Postal code and city:
Telefón (domov) / Home telephone number:

Rodič / Parent
Meno a priezvisko / First name and last name:
Zamestnávateľ / Employer:
Telefónne číslo / Telephone number:

E-mail
E-mail:

Poznámky / Notes
Poznámky / Notes: