Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI
HLAVNÁ STRÁNKA
FOTOGALÉRIA
PONÚKAME
BILINGVÁLNA
TVORIVÁ
FORMA VÝUČBY
HODNOTENIE
UČEBNÝ PLÁN
PREDMETY
UČEBNICE
KRڎKY
NÁŠ KALENDÁR
DIALOG
KONTAKTY

GALILEO SCHOOL
súkromná základná škola
s vyučovacím jazykom anglickým

Prevádzka:
Dudvážska 6, 821 07 Bratislava
tel: 02 45981928
fax: 02 45981929
Tel: 0905 351 775, 0905 712 546

e-mail: