Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI
Anglický jazyk
Slovenský jazyk
Matematika
Science
Social Studies
Dejepis
Zemepis
Výtvarná výchova
Fyzika
Chémia
Informatika
Nemecký jazyk
Španielsky jazyk
Učebnice na jednotlivé predmety obsahujú kompletnú ponuku - učebnica, pracovný zošit a tzv. takehome book pre prácu doma. Súčasťou učebníc sú počítačové programy pre samostané práce, video filmy a práca cez internet na domovskej stránke vydavateľa.